Nyckeltal för Wikimedia Sverige

Org nr: 802437-8310 Ideell förening

År20192020
Totala intäkter (tkr)6 1259 089
Eget kapital (tkr)4361 478
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)53%
Kommentar
Wikimedia Sverige | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.