Nyckeltal för Unite 2 Learn

Org nr: 802501-4732 Ideell förening

År20172018
Totala intäkter (tkr)166100
Eget kapital (tkr)89126
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)39%
Kommentar