Nyckeltal för Stiftelsen Zonny

Org nr: 802477-7925 Stiftelse

År2015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)685679122
Eget kapital (tkr)19-22-12-17
Kostnader / Totala intäkter i %74774435
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %109964269
KommentarStiftelsen är nybildad och har initialt höga administrativa kostnader.Stiftelsen är uppstartsfasen.Stiftelsen fick mindre intäkter än budgeterat.Stiftelsen har mottagit en större gåva i slutet av året. kostnaderna är endast nödvändiga.
Kommentar