Nyckeltal för Stiftelsen Musikbojen

Org nr: 802480-4679 Stiftelse

År2018
Totala Intäkter Netto(tkr)2 683
Eget kapital (tkr)1 774
Kostnader / Totala intäkter i %3
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %37
Stiftelsen är nybildad och erhöll sitt 90-konto under 2018.
Kommentar