Nyckeltal för Stiftelsen Fistulasjukhuset

Org nr: 802016-3153
Organisationstyp: 

År20062007200820092010201120122013201420152016
Totala Intäkter Netto(tkr)1 7697015331 1341 3101 2756517315 690405597
Eget kapital (tkr)6391 0011 0765286691 1041 2241 2385 1633 8522 891
Kostnader / Totala intäkter i %81940201815191633116
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %82314712972506382288477
KommentarStiftelsen hade under 2007 hade en låg ändamålsuppfyllelse, men stiftelsen har under 2008 utbetalt ett betydande belopp för utrustning till Fistulasjukhuset.Stiftelsen firade 2008 20 års jubileum, därav de högre administrationskostnaderna .Upprustningen av ett sjukhus i Etiopien har blivit försenat varför utdelningen från stiftelsen också var lägre.Stiftelsen fick under 2010 återbetala till SIDA vilket gjorde att ändamålsuppfyllelsen blev lägre under året.Medel har reserverats för utdelning under kommande år.Medel har reserverats för utdelning under det kommande året.Stiftelsen har mottagit ett stort arv under året.Stiftelsen fick mindre intäkter än budgeterat.
Kommentar