Nyckeltal för Stiftelsen Fistulasjukhuset

Org nr: 802016-3153 Stiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)417442348
Eget kapital (tkr)1 9961 9681 886
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)33%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)79%
Kommentar