Nyckeltal för Stiftelsen Fistulasjukhuset

Org nr: 802016-3153
Organisationstyp: 

År200620072008200920102011201220132014201520162017
Totala Intäkter Netto(tkr)1 7697015331 1341 3101 2756517315 690405597417
Eget kapital (tkr)6391 0011 0765286691 1041 2241 2385 1633 8522 8911 996
Kostnader / Totala intäkter i %8194020181519163311645
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %8231471297250638228847778
KommentarStiftelsen hade under 2007 hade en låg ändamålsuppfyllelse, men stiftelsen har under 2008 utbetalt ett betydande belopp för utrustning till Fistulasjukhuset.Stiftelsen firade 2008 20 års jubileum, därav de högre administrationskostnaderna .Upprustningen av ett sjukhus i Etiopien har blivit försenat varför utdelningen från stiftelsen också var lägre.Stiftelsen fick under 2010 återbetala till SIDA vilket gjorde att ändamålsuppfyllelsen blev lägre under året.Medel har reserverats för utdelning under kommande år.Medel har reserverats för utdelning under det kommande året.Stiftelsen har mottagit ett stort arv under året.Organisationen fick mindre intäkter än budgeterat.Höga administrationskostnader beror på att hemsidan har moderniserats/uppdaterats.
Kommentar