Nyckeltal för Stiftelsen Dispurse

Org nr: 863500-7340 Stiftelse

År20172018
Totala Intäkter Netto(tkr)12 6278 952
Eget kapital (tkr)140 843139 252
Kostnader / Totala intäkter i %54
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %6785
Stiftelsen erhöll en mycket hög finansiell avkastning 2017.
Kommentar