Nyckeltal för Stiftelsen Dispurse

Org nr: 863500-7340 Stiftelse

År20172018
Totala intäkter (tkr)12 6278 952
Eget kapital (tkr)140 843139 252
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)76%
Kommentar