Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Naturarvet

Org nr: 802424-1393 Insamlingsstiftelse

År201720182019
Totala intäkter (tkr)3 4472 5512 174
Eget kapital (tkr)2 6341 5002 581
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)17%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)61%
Kommentar
Insamlingsstiftelsen Naturarvet | Svensk insamlingskontroll

Fel

The website encountered an unexpected error. Please try again later.