Nyckeltal för Human Bridge Stiftelse

Org nr: 802477-8238 Stiftelse

År20142015201620172018
Totala Intäkter Netto(tkr)140 000139 238148 641161 267159 711
Eget kapital (tkr)11 18211 6135 9006 4428 596
Kostnader / Totala intäkter i %33222
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %96961019797
Kommentar
Kommentar