Nyckeltal för Familjen Einhorns Stiftelse

Org nr: 802426-0229
Organisationstyp: 

År2017
Totala Intäkter Netto(tkr)1 056
Eget kapital (tkr)1 813
Kostnader / Totala intäkter i %4
Utbetalt till ändamålet / de totala intäkterna i %135
Kommentar