World Children Need

072-3062876 https://worldchildrenneed.org info@worldchildrenneed.org

Föreningens ändamål är att möta behövande människors andliga och fysiska behov genom förmedling av ekonomiskt stöd. Vi stödjer projekt i sydöstra Indien som förmedlar hjälp vid akuta behov men bidrar även till långsiktiga projekt och barns framtida välbefinnande genom fadderverksamhet. Fokus ligger mot att ge barn och ungdomar omsorg och utbildning samt hjälpa vårdnadshavare med självförsörjning där det är möjligt. Vi utför byggnation av skola och elevboende.

Ge en gåva

BG:
900-8616

Swish:
9008616

Org nr:
802472-8910

90-konto sedan:
2024