Wikimedia Sverige

08-409 05 200 www.wikimedia.se info@wikimedia.se

Föreningens ändamål som är att verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Detta sker bland annat genom att stödja Wikimedia Foundations internetbaserade, flerspråkiga kunskapsprojekt som är fria för alla människor att använda bearbeta, dela och sprida. Föreningen ska även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, stödja för sådana projekt väsentlig teknik samt samarbete med andra organisationer verksamma inom området fri kunskap

Ge en gåva

PG:
900685-9

BG:
900-6859

Swish:
9006859

Org nr:
802437-8310

90-konto sedan:
2019

Nyckeltal för Wikimedia Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)9 08911 2757 162
Eget kapital (tkr)147858845898
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)14%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)71%