WEBAID Ideell Förening

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 28 juni 2006 att inte bevilja WEBAID Ideell Förening förlängd giltighet vad avser 90-kontona PG 900492-0 ochBG 900-4920. Föreningen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

Ge en gåva