We Effect

08-122 590 100 www.weeffect.se info@weeffect.se

We effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors stöd för ett långsiktigt internationellt utvecklingsarbete med inriktning på hjälp till självhjälp för att förbättra livsbetingelserna för fattiga och utsatta människor. We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i utvecklingsländerna. We Effect är partipolitiskt och religiöst obunden.

Ge en gåva

PG:
901001-8,
900061-3

BG:
901-0018
900-6693
900-6701
900-6719

Swish:
9010018

Org nr:
802004-1524

90-konto sedan:
1963

Nyckeltal för We Effect

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)345 669348 511347 800
Eget kapital (tkr)103849121034113933
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%