Vision for All

070-600 69 11 www.visionforall.org info@visionforall.org

Föreningens ändamål är att bedriva synundersökningar av de allra fattigaste i utvecklingsländer, vilka inte har råd att anlita optiker, utlämning av begagande glasögon, att uppmuntra och ge stöd för utbildning i utvecklingsländer (företrädesvis inom optometrin) med avsikt att öka möjligheterna till bättre syn för den fattiga befolkningen, informera om behovet av glasögon och andra förhållanden i utvecklingsländer med anknytning till föreningen verksamhet till medlemmar, bidragsgivare och allmänhet.

Ge en gåva

PG:
900661-0

Swish:
9006610

Org nr:
822003-6191

90-konto sedan:
2003

Nyckeltal för Vision for All

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)482345412
Eget kapital (tkr)138716111371
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)23%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)54%