Virus- och pandemifonden – Svenska Sällskapet för Virologi

070-854 95 95 www.pandemifonden.se info@pandemifonden.se

Föreningens ändamål är att bekämpa virusorsakade infektioner och förhindra framtida virusorsakade pandemier genom att: stödja svensk vetenskaplig forskning inom området virologi och virusorsakade sjukdomar, medverka till den vetenskapliga utvecklingen inom området virologi genom att finansiera, organisera, och samordna svensk forskning inom området virologi och virusorsakade sjukdomar, upplysa om forskning i ämnet virologi och hur virusorsakade sjukdomar – inklusive pandemier – påverkar folkhälsa, dödlighet, sjukvård, livsmedelsförsörjning, industri, ekonomi och samhället i stort, ha som målsättning att årligen anordna ett symposium i virologi samt  bedriva insamlingsverksamhet för att främja ovanstående ändamål.

Ge en gåva

PG:
900748-5

BG:
900-7485

Swish:
9007485

Org nr:
802449-7073

90-konto sedan:
2021

Nyckeltal för Virus- och pandemifonden – Svenska Sällskapet för Virologi

År2021 2021 2021 2021 2022
Totala intäkter (tkr)1 3191 319113192 552
Eget kapital (tkr)4124124124121366
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)34%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)39%