UtbildningsStiftelsen

070-1648600 www.utbildningsstiftelsen.org info@utbildningsstiftelsen.org

Stiftelsens ändamål är att verka för att utbildning och individuell utveckling ska vara tillgänglig för alla genom att medverka till implementering och utveckling av forskning, innovation, utbildningsmetodik och kunskap i regional, nationell och global samverkan med individ, näringsliv, utbildningsorgan, samhälle, ideella organisationer, forskningsinstitut eller andra aktörer. Ändamålet ska uppfyllas genom implementering av metoden för självfinansierande utbildningsmatchning samt utdelning av stipendier till den som önskar finansiellt stöd för att förverkliga sitt utbildningsmål.

Ge en gåva

PG:
900826-9

BG:
900-8269

Swish:
9008269

Org nr:
802482-0386

90-konto sedan:
2023