Unite 2 Learn

0730-405201 www.unite2learn.org info@unite2learn.se

Föreningens ändamål är att synliggöra och bekämpa fattigdom genom att bedriva utbildningsprojekt som främjar social och ekonomisk samhällsutveckling, med främsta fokus på barn. Unite 2 learn bedriver internationellt utvecklingssamarbete samt humanitärt bistånd.

Ge en gåva

PG:
900580-2

BG:
900-5802

Swish:
9005802

Org nr:
802501-4732

90-konto sedan:
2017

Nyckeltal för Unite 2 Learn

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)13023882
Eget kapital (tkr)131179229
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)54%