UNICEF Sverige

08-692 25 00 www.unicef.se unicef@unicef.se

Föreningen har till ändamål att verka för UNICEF genom att i egen regi och/eller i samarbete på alla sätt verka i enlighet med Konventionen om Barns Rättigheter och verka för att barnets bästa ska främjas, sprida kunskap om barns situation i världen och om UNICEFs verksamhet nationellt och internationellt.

Ge en gåva

PG:
900039-9,
902001-7,
902501-6

BG:
900-0399
902-0017
902-5016

Swish:
9000399
9020017
9025016

Org nr:
802401-4386

90-konto sedan:
1993

Nyckeltal för UNICEF Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)695 080634 7091 213 923
Eget kapital (tkr)881718597999814
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%