Ungdomens Hus – Oratorium

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 6 mars 2007 att frånta Ungdomens Hus – Oratorium rätten att använda 90-konto PG 900724-6 på grund av att föreningen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot.

Ge en gåva