Ung Cancer

073-744 06 83 www.ungcancer.se info@ungcancer.se

Föreningens vision är att alla unga vuxna cancerberörda mellan 16 – 30 år ska få det stöd och bemötande de har rätt till och att ingen ung vuxen cancerberörd ska känna sig ensam. Ändamålet ska uppfyllas genom organisationens fem huvudsakliga verksamhetsområden. a) skapa mötesplatser b) informarea c) debattera e) rehabilitera ocg e) ge personligt stöd.

Ge en gåva

PG:
900574-5,
9008319

BG:
900-5745
900-8319

Swish:
9005745

Org nr:
802456-7763

90-konto sedan:
2017

Nyckeltal för Ung Cancer

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)7 5957 7865 289
Eget kapital (tkr)1010886497074
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)28%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)100%