UN Women nationell kommité Sverige

08-34 61 04 www.unwomen.se info@unwomen.se

Föreningens syfte är att stödja Förenta Nationernas enhet för jämställdhet, UN Women. Föreningen ska aktivt arbeta för att förbättra kvinnors villkor inom de områden som stöds av UN Women. Till föreningen uppgifter hör, att informera om UN Women och dess verksamhet, att dra allmänhetens uppmärksamhet till hur viktigt och betydelsefullt kvinnors delaktighet är för den ekonomiska och sociala utvecklingen, att påverka den svenska regeringen att öka stödet till UN Women, att stödja av UN Women identifierade projekt, att bedriva egna och/eller stödja andras projekt för kvinnor i UN Women:s anda, att arbeta för spridningen av kunskap om FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och andra relaterade internationella instrument.

Ge en gåva

PG:
900293-2

BG:
900-2932

Swish:
9002932

Org nr:
802012-8628

90-konto sedan:
2012

Nyckeltal för UN Women nationell kommité Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)218424692847
Eget kapital (tkr)403491509
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)18%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)80%