Ulla-Carin Lindquists Stiftelse för ALS-forskning

08-660 05 85 www.ullacarinstiftelse.se info@ullacarinstiftelse.se

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning i Sverige såväl som internationellt för att öka förståelsen för och förbättra behandlingen av amyotrofisk lateralskleros, ALS.

Ge en gåva

PG:
900049-8

Swish:
9000498

Org nr:
802424-7192

90-konto sedan:
2005

Nyckeltal för Ulla-Carin Lindquists Stiftelse för ALS-forskning

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)4 5125 5095 031
Eget kapital (tkr)706368766878
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%