UCWF – Universal Child Welfare Foundation

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 8 september 2011 att fråntaga UCWF – Universal Child Welfare Foundation rätten att använda 90-kontona PG 900190-0 och BG 900-1900 bland annat på grund av att föreningen inte inkommit med någon årsredovisning.

Ge en gåva