Tuki Nepal Society Sweden

070-848 69 95 www.tukinepal.org info@tukinepal.org

Föreningen är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Föreningens syfte är att stödja utvecklingen av småskaliga organisationer, företag och projekt inom området hållbar utveckling i Nepal.
Verksamheten ska bidra till att: ge utbildning och arbete till utsatta grupper som till exempel fattiga, lågkastiga eller kvinnor, verka för ökad kunskap och förståelse mellan svenska och nepalesiska folken, ge möjlighet till kulturell och personlig utveckling genom utbytesresor mellan länderna för föreningens svenska medlemmar och deltagare i de verksamheter vi stödjer i Nepal, verksamheten byggs för att garantera en nära personlig uppföljning av de verksamheter vi stödjer genom regelbundna och personliga besök i Nepal.

Ge en gåva

PG:
900504-2

BG:
900-5042

Swish:
9005042

Org nr:
829502-8826

90-konto sedan:
2016

Nyckeltal för Tuki Nepal Society Sweden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)1 4092 5182019
Eget kapital (tkr)12591737816
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)2%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)107%