Trossamfundet Svenska Kyrkan

018-169500 www.svenskakyrkan.se info@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan är ett trossamfund som regleras bl.a. i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan och kyrkoordningen. Det grundläggande ändamålet är att fira gudtjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredes och skapelsen återupprättas.

Ge en gåva

PG:
900122-3 (Act Svenska Kyrkan),
900256-9 (Act Svenska Kyrkan ),
901603-1 (Svenska Kyrkan i utlandet),
901604-9 (Svenska Kyrkan i utlandet för OCR inbetalning),
902040-5 (Act Svenska Kyrkan för OCR inbetalning),
,

BG:
900-1223 (Act Svenska Kyrkan)
901-6031 (Svenska Kyrkan i utlandet)
902-0405 (Svenska Kyrkans internationella arbete)

Swish:
9001223
9016031

Org nr:
252002-6135

90-konto sedan:
1944

Nyckeltal för Trossamfundet Svenska Kyrkan

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)3 051 6143 055 8453 165 050
Eget kapital (tkr)101215541174957010428230
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)5%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)99%