Trossamfundet Romersk-Katolska Kyrkan

08-462 66 00 www.katolskakyrkan.se sekreteriatet@katolskakyrkan.se

Trossamfundet Romersk-Katolska Kyrkan regleras i katolska kyrkans kyrkolag, Codex Iuris Canonici (CIC, fn av år 1983). De grundläggande ändamålet är att fira gudstjänst, genom bön och offer stödja hela Kyrkans arbete samt bedriva social och karitativ verksamhet.

Ge en gåva

PG:
900468-0,
900478-9 (För den karitativa verksamheten i Sverige och internationellt),
900503-4 (Livets fond)

BG:
900-4680
900-4789 (För den karitativa verksamheten i Sverige och internationellt)
900-5034 (Livets fond)

Swish:
9004680
9004789
9005034

Org nr:
252002-6531

90-konto sedan:
2015

Nyckeltal för Trossamfundet Romersk-Katolska Kyrkan

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)308 850320 940313 204
Eget kapital (tkr)237377277234320015
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%