Treskablinoll Sverige

073-969 71 00 www.treskablinoll.nu jagvill@treskablinoll.nu

Föreningens ändamål är att stoppa och förebygga alla former av sexuella övergrepp av barn i Sverige och i världen genom informationsverksamhet, utbildning, opinions- och påverkansarbete.

Ge en gåva

PG:
900757-6

BG:
900-7576

Swish:
9007576

Org nr:
802513-4795

90-konto sedan:
2021

Nyckeltal för Treskablinoll Sverige

År2021 2021 2021 2021 2022
Totala intäkter (tkr)8538538538532795
Eget kapital (tkr)207207207207547
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)12%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%