TOSTAN Sverige

072-571 09 95 www.tostan.se info@tostan.se

Föreningens ändamål är att stödja den verksamhet som moderorganisationen Tostan bedriver. Föreningen ska verka för detta syfte genom att bedriva följande verksamhet informera om Tostan för olika grupper i samhället som t ex skolor och andra utbildningsanstalter, förmedla volontärverksamhet till Tostan i Afrika och organisera studiebesök i Tostanprojekt i Afrika

Ge en gåva

PG:
900047-2

BG:
900-0472

Swish:
9000472

Org nr:
802422-2344

90-konto sedan:
2005

Nyckeltal för TOSTAN Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)76137 7098128
Eget kapital (tkr)8601132883
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)97%