Tobias Stiftelsen

08-679 97 00 www.tobiasstiftelsen.com tobiasstiftelsen@telia.com

Stiftelsens ändamål är att stödja upprätthållandet och vidmakthållandet av ett svenskt benmärgsdonatorregister, att stödja forskning för att förbättra resultatet av benmärgstransplantation och att stödja forskning angående blodsjukdomar som kan behandlas med benmärgstransplantation.

Ge en gåva

PG:
901004-2

BG:
901-0042

Org nr:
802016-5687

90-konto sedan:
1995

Nyckeltal för Tobias Stiftelsen

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)354535495
Eget kapital (tkr)152841304012246
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)602%