Maana

0706369378 www.tjejjourenvast.se info@tjejjourenvast.se

Föreningens ändamål är att nå ut till och tillhandahålla nätbaserat stöd för alla som identifierar sig som tjejer och unga kvinnor i åldern 10 till 25 år. Föreningen ska arbeta utbildande och informerande inom de ämnen föreningen möter i sin verksamhet. Föreningen ska också uppmärksamma och lyfta frågor om tjejers samt barn och ungas särskilda utsatthet för att långsiktigt stärka deras rättigheter och förbättra deras livsvillkor.

Ge en gåva

PG:
900817-8

BG:
900-8178

Swish:
9008178

Org nr:
802460-9284

90-konto sedan:
2023