The Perfect World Foundation

031-17 00 00 www.theperfectworld.se info@theperfectworld.com

Föreningens ändamål är att sprida medvetenhet och kunskap om utrotningshotade djurarter och naturområden och verka för dess fortlevnad, att verka för att stoppa den illegala handeln med djur- och naturprodukter, att stötta krisdrabbade områden inom djur- och naturfrågor genom att sprida information, dels via fysiska event, men även genom spridning på internet via olika sociala medier, att stötta och främja organisationer ekonomiskt och i deras verksamhet på plats i dessa krisdrabbade områden, att samla in medel med syftet att främja arbetet med att bevara jordens djur och natur.

Ge en gåva

PG:
900388-0

BG:
900-3880

Swish:
9003880

Org nr:
802453-0530

90-konto sedan:
2014

Nyckeltal för The Perfect World Foundation

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)1 2553 07110 548
Eget kapital (tkr)356939119884
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)2%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)78%