Thailandshjälpen, Insamlingsstiftelsen Ett bra liv

Thailandshjälpen, Insamlingsstiftelsen Ett bra liv har på egen begäran den 1 juli 2015 avslutat sina 90-konton PG 900320-3 och BG 900-3203.

Ge en gåva