Terrafonden mot Barnarbete – en insamlingsstiftelse

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 26 september 2006 att frånta Terrafonden mot Barnarbete – en insamlingsstiftelse rätten att använda 90-konto PG 900080-3 på grund av att insamlingsstiftelsen inte betalat uppläggningskostnad till Svensk Insamlingskontroll.

Ge en gåva