TERRAFEM

08-643 05 10 www.terrafem.org info@terrafem.org

Föreningens vision är ett jämställt och jämlikt Sverige, där kvinnor och barn med utländsk bakgrund lever ett liv fritt från mäns våld mot kvinnor och alla former av diskriminering samt har makt att påverka sina egna liv och samhällsutvecklingen. Målgruppen för föreningens arbete är kvinnor och flickor med utländsk härkomst. Föreningen ska i feministisk anda och ur ett etnicitetsperspektiv, arbeta för kvinnors och barns rätt till ett liv utan sexualiserat våld i alla dess former. Med feministisk anda menas att arbeta med det grundläggande målet att avlägsna diskriminering och förnedring av flickor och kvinnor på grund av kön samt för kvinnors frigörelse på alla plan i samhället. Med etnicitetsperspektiv menas det grundläggande målet att arbeta för att motverka strukturell diskriminering av flickor och kvinnor med utländsk härkomst på grund av etnisk tillhörighet. Med sexualiserat våld menas allt våld som kvinnor och flickor utsätts för på grund av sitt kön, som exempelvis kvinnomisshandel, våldtäkt, pornografi, prostitution, könsstympning, sexuella trakasserier och våld i hederns namn.

Ge en gåva

PG:
901068-7

BG:
901-0687

Swish:
9010687

Org nr:
802409-1970

90-konto sedan:
2002

Nyckeltal för TERRAFEM

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)391587676083
Eget kapital (tkr)-132870-481
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)99%