Syster Annas Hjälpverksamhet för Rumäniens barnhemsbarn

Syster Annas Hjälpverksamhet för Rumäniens barnhemsbarn har på egen begäran den 21 december 2016 avslutat sitt 90-konto PG 900536-4.

Ge en gåva