Synskadades Stiftelse

08-39 91 22 www.synskadadesstiftelse.se info@synskadadesstiftelse.se

Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande blinda eller vård och fostran av blinda barn eller blind ungdom.

Ge en gåva

PG:
900326-0

Org nr:
802007-2958

90-konto sedan:
1944

Nyckeltal för Synskadades Stiftelse

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)25 55040 52244 883
Eget kapital (tkr)448701474939491118
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)12%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)68%