Synskadades Riksförbund

08-39 90 00 www.srf.nu info@srf.nu

Riksförbundets ändamål är att gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden, skapa social gemenskap och stödja varandra, så att alla kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Ge en gåva

PG:
900004-3,
900090-2,
900210-6,
900259-3,
900433-4,
900791-5

BG:
900-0043
900-0902
900-2106
900-2593
900-4334
900-7915

Swish:
9000043
9000902
9002106
9007915

Org nr:
802007-3436

90-konto sedan:
2003

Nyckeltal för Synskadades Riksförbund

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)96 086110 207122 472
Eget kapital (tkr)549647508282820
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)72%