Swedish Sustainability Foundation – Insamlingsstiftelse

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 21 september 2009 att frånta Swedish Sustainability Foundation – Insamlingsstiftelse rätten att använda 90-konto PG 900148-8 och BG 900-1488 på grund av att insamlingsstiftelsen inte inkommit med delårsrapportering.

Ge en gåva