Sverok

010-5519300 www.sverok.se info@sverok.se

Förbundets ändamål är att genom demokratiskt organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja spelkulturen genom att

  • stödja medlemsföreningarna i deras arbete med att stärka och sprida spelkulturen
  • utbilda medlemsföreningarna inom förbundet i olika avseenden
  • genom påverkansarbete verka för att spelkulturens behov tillgodoses
  • verka för att skapa inkludering och tillgänglighet för alla i spelkulturen
  • stimulera samarbetet mellan medlemsföreningar, som arbetar med målsättningar enligt ovanstående punkter.

Ge en gåva

PG:
900827-7

BG:
900-8277

Swish:
9008277

Org nr:
802014-5424

90-konto sedan:
2023