Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna

08-410 80 600 www.sportfiskarna.se info@sportfiskarna.se

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en ideell förening med uppgift att värna medlemmarnas intressen i frågor om sportfiske baserat på sunda ekologiska principer. Förbundets mål är att utveckla ett långsiktigt hållbart sportfiske som är tillgängligt för alla. Förbundet har till uppgift att värna och vårda vattnen, verka för livskraftiga bestånd i friska vatten, sätta vattenmiljö- och fiskevård i centrum för all verksamhet, värna och vårda fiskbestånden och motverka alla former av (över) exploatering, skapa opinion i samhället för sportfiske och fiskevård, genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset hos ungdom samt initiera och stödja forskning i fiske-, vatten- och miljövård.

Ge en gåva

PG:
900370-8,
900726-1,
900729-5,
900732-9

BG:
900-3708
900-7261
900-7295
900-7329

Swish:
9007295

Org nr:
802004-4288

90-konto sedan:
2014

Nyckeltal för Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)67 94472 66279 877
Eget kapital (tkr)282982980430466
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)14%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%