Sveriges Konsumenter

08-674 43 00 www.sverigeskonsumenter.se info@sverigeskonsumenter.se

Föreningens ändamål är att stärka konsumenternas makt i Sverige, EU och övriga världen samt att få beslutsfattare inom politik, näringsliv och myndigheter, både i Sverige och internationellt, att alltid ha konsumenternas bästa för ögonen.

Sveriges Konsumenter har till uppgift: Att slå vakt om konsumenternas rättigheter och intressen samt självklara rätt till skydd och inflytande. Att arbeta för att konsumenter i Sverige är trygga, kompententa och handlingskraftiga, har en stark röst och att de hållbara valen är enkla, tillgängliga och möjliga för alla. Att främja hållbar utveckling ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Att i samarbete med medlemsorganisationerna, företräda Sveriges konsumenter i det nationella, europeiska och internationella samarbetet inom konsumentområdet.

Ge en gåva

PG:
900849-1

BG:
900-8491

Org nr:
802017-0489

90-konto sedan:
2024