Sveriges Hembygdsförbund

08-34 55 11 www.hembygd.se info@hembygdsforbundet.se

Sveriges Hembygdsförbunds ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att de blir en naturlig grund för ett gott liv. Förbundet ska i detta syfte arbeta för: att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer, att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla, att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället, att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.

Ge en gåva

PG:
900610-7

BG:
900-6107

Org nr:
802006-2181

90-konto sedan:
2017

Nyckeltal för Sveriges Hembygdsförbund

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)10 13011 93913 029
Eget kapital (tkr)705467866038
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)86%