Sveriges Dövas Riksförbund

www.sdr.org sdr@sdr.org

Sveriges Dövas Riksförbund är en organisation för döva och teckenspråkiga. Förbundet arbetar utifrån tre perspektiv. a) Språk och kultur, b) Delaktighet och tillgänglighet, c) Samhörighet och gemenskap. SDR är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Riksförbundets ändamål är att främja vård, fostran och utbildning av döva, hörselskadade samt teckenspråkiga barn och ungdomar, att främja stöd och service för döva och hörselskadade som behöver, att arbeta för ett tillgängligt samhälle för teckenspråkiga döva och hörselskadade, att i övrigt arbeta för teckenspråkigas intressen, såväl språkligt och kulturellt, som socialt och ekonomiskt, att främja vetenskaplig forskning och utveckling kring om döva, hörselskadade och teckenspråk, att främja lokalföreningars och distriktsorganisationers verksamhet.

Ge en gåva

PG:
900024-1

BG:
900-0241
900-0134

Swish:
9000241

Org nr:
882600-2282

90-konto sedan:
1945

Nyckeltal för Sveriges Dövas Riksförbund

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)9 37410 07719 157
Eget kapital (tkr)143641439919639
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)74%