Sveriges Cancersjukas Riksförbund

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 24 januari 2007 att inte bevilja Sveriges Cancersjukas Riksförbund förlängd giltighetstid för 90-kontona PG 900312-0, 900361-7 och BG 900-3120 på grund av att föreningen har delat ut för lite till ändamålet samt haft för höga förvaltningskostnader.

Ge en gåva