Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse

08-121 491 00 www.sverigeforunhcr.se info@sverigeforunhcr.se

Stiftelsens ändamål är att verka för skydd och bistånd till flyktingar, internflyktingar, statslösa, asylsökande och andra grupper som UNHCR bistår.

Ge en gåva

PG:
900164-5,
900240-3

BG:
900-1645

Swish:
9001645

Org nr:
802426-1250

90-konto sedan:
2009

Nyckeltal för Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)332 350407 2051 829 916
Eget kapital (tkr)192371929219441
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%