Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet har på egen begäran den 21 januari 2022 avslutat sina 90-konton PG 901126-3, BG 901-1263 samt Swish 9011263.

Ge en gåva

PG:

BG:

Swish:

Nyckeltal för Svenska Skolidrottsförbundet

År2018 2019 2020
Totala intäkter (tkr)11 17910 3879 482
Eget kapital (tkr)344441835827
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)2%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)94%