Svenska Sjöräddningssällskapet

077-579 00 90 www.sjoraddning.se info@ssrs.se

Sällskapets är en allmännyttig ideell förening. Sällskapet har till uppgift att i riket främja intresset för sjöräddningen, att utveckla åtgärder i syfte att effektivisera sjöräddning och att ombesörja den enskilda verksamheten för räddning till sjöss, vid rikets kuster, i vattnen däromkring samt i insjöar och inre farvatten. Sällskapet ska också bedriva övrig humanitär eller allmännyttig hjälpverksamhet till sjöss som annorstädes i den mån styrelsen finner att densamma kan utövas utan att sällskapets huvudsyften därigenom äventyras.

Ge en gåva

PG:
900500-0,
900515-8 (för OCR inbetalningar)

BG:
900-5000
900-5158 (för OCR inbetalningar)

Swish:
9005000

Org nr:
857201-7179

90-konto sedan:
1944

Nyckeltal för Svenska Sjöräddningssällskapet

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)248 370205 359215 871
Eget kapital (tkr)614824643312639259
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%