Svenska Röda Korset

08-452 46 00 www.rodakorset.se info@redcross.se

Föreningens ändamål är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, skapa respekt för människovärdet, främja ömsesidig förståelse och vänskap samt verka för samarbete och varaktig fred mellan alla folk. Föreningens uppgift är, i enlighet med Genèvkonventionerna, en frivillighetsorgansation, kompletterande myndigheterna på det humanitära området. Föreningen samverkar med myndigheter avseende akut  katastrofhjälp, beredskap inför kriser eller katastrofer, nationellt och internationellt, internationell humanitär rätt, mänskliga rättigheter och föreningens grundprinciper, hälsa och trygghet. Föreningen bedriver inom dessa områden humanitärt arbete i fred och krig samt utvecklar resurser för arbetet. Föreningen strävar efter att genom sitt arbete bidra till fred i världen och öka respekten för den internationella humanitära rätten och de mänskliga rättigheterna enligt principen om alla människors lika värde. Föreningen ska främst sprida kunskap om Röda korsets idé och verka för internationell förståelse, fortlöpande undersöka det nationella och internationella behovet av humanitära insatser och utforma insatserna för och tillsammans med de mest utsatta, medverka i nationella och internationella hjälaktioner, medverka i internationella utvecklingsprogram för att stärka rödakors- och halvmåneföreningar i andra länder, skapa förståelse för och öka medverkan i Röda Korsets arbete.

Ge en gåva

PG:
900800-4 (Gåvokonto),
900801-2 (Gåvokonto via OCR),
900807-9 (Medlemskonto),
900809-5 (Medlemskonto OCR)

BG:
900-8004
900-8012 (Gåvokonto regelbundna givare)
900-8095 (Medlemskonto)
900-8079

Swish:
9008004
9008095

Org nr:
802002-8711

90-konto sedan:
1946

Nyckeltal för Svenska Röda Korset

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)810 843701 8601 223 506
Eget kapital (tkr)107341711443321301457
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%