Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté

08-699 60 00 www.parasport.se kansli@parasport.se

Förbundet har till uppgift att främja, organisera och utveckla idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Förbundet välkomnar personer oavsett funktionsförmåga och ska främja utvecklingen av parasport inom idrottsrörelsen i stort.

Förbundet har även till uppgift att:
Med idrott som medel, främja utveckling, vidareutveckling och re-/habilitering hos barn, unga och vuxna personer inom målgruppen (rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning).

Med idrott som medel, medverka till främjande av vidareutveckling och re-/habilitering hos vuxna personer med funktionsnedsättning.

Genom samarbete med idrottsrörelsen och andra folkrörelser och samhälleliga organ verka för största möjliga ändamålsenliga integration samt ökad kontakt, gemenskap och solidaritet.

Efter uppdrag av övriga SF med verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning främja, utveckla och samordna parasportverksamheten inom idrottsrörelsen samt handha för den svenska parasporten gemensamma angelägenheter såväl nationellt som internationellt.

Företräda förbundet inom och utom landet, vilket innebär: samarbete med idrottsrörelsen, civilsamhället, politiken och andra samhälleliga organ för största möjliga jämlikhet till idrottsutövande.

Utgöra den svenska idrottsrörelsens högsta instans i paralympiska frågor och företräda svenska intressen samt övriga paralympiska specialidrottsförbund i relation till internationella paralympiska kommittén och dess internationella medlemsförbund.

Med Special Olympics Sverige erbjuda tränings- och tävlingsverksamhet för barn och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar. Detta med avsikt att ge fortlöpande tillfällen att utveckla fysisk färdighet, visa mod, erfara glädje av att dela förmågor och vänskap med familjer, andra Special Olympics-aktiva och samhället.

Aktivt verka för en dopingfri idrott inom Parasport Sverige.

Ge en gåva

PG:
900694-1

BG:
900-6941

Swish:
9006941

Org nr:
802004-3850

90-konto sedan:
2020

Nyckeltal för Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)64 60462 05572 532
Eget kapital (tkr)176462400126687
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)83%