Svenska P.E.N.

073-242 27 00 www.svenskapen.se info@svenskapen.se

Föreningens syfte är att skapa vänskapliga förbindelser med litterärt verksamma från skilda länder och olika språkområden, och ska därvid särskilt verka för intellektuell frihet, arbeta för personlig och konstnärlig frihet för de litterärt verksamma, försvara yttrandefriheten samt skydda och hjälpa de kollegor som genom att utöva sitt yrke råkar ut för förföljelser eller andra svårigheter.

Ge en gåva

PG:
900509-1

Swish:
9005091

Org nr:
802004-6911

90-konto sedan:
2001

Nyckeltal för Svenska P.E.N.

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)3 5533 9178 756
Eget kapital (tkr)195924642968
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)79%